fbpx

CSOORIA 2018-19-es közművelődési évadban a szamosújvári Téka Alapítvány jelentős támogatást kapott a Csoóri Sándor Alaptól, abból a célból, hogy hagyományos népművészeti programjait magasabb szakmai szinten, jobb infrastrukturális feltételekkel tudja lebonyolítani.

A 2018-19-es évadban a Téka Művelődési Központ keretén belül a következő népművészeti jellegű tevékenységeket szerveztük meg:
- Táncház szervezése - A szamosújvári táncház rendszeres megszervezése 1991-től kezdődött el és 28 év alatt jelentősen megváltoztatta városunk és a hozzá tartozó régió képét. Mivel a táncházat nemcsak öncélként fogtuk fel, hanem kezdettől fogva tudatosan közösségfejlesztő eszközként használtuk, sikerült kinevelni egy fiatal, közösségileg tevékeny fiatal réteget.
- Néptánc oktatás – hetente szervezzük meg óvodásoktól egyetemistákig. 120-130 résztvevő. Évad végén Gálaműsor keretén belül mutatják be a megszerzett tudást.
- Népdaloktatás - A Téka Alapítvány által szervezett népdaloktatáson hetente 70 diák vesz részt. 1-12 osztályos a célcsoport. Oktató Katona Annamária. Külön előadásokat is tartanak, de fellépnek iskolai ünnepségeken és a Téka év végi gálaműsorán is bemutatják tudásukat.
- Népzene oktatás - 43 –an vettek rész a tanfolyamon. A résztvevők Szamosújvár és mezőségi szórványmagyar településekről származnak. A tanfolyamon résztvevő fiatalok 2012-ben megalakították a Kontra Banda zenekart, a kisebb diákok 2015-ben az Ördöngös zenekart. Mindkét csapat rendszeresen muzsikál táncházakban, táborokban és kísérik a néptáncegyütteseinket vagy vendégzenészként más együtteseket.
- Kézműves foglalkozások - A Téka Alapítvány keretén belül már több mint 20 éve szervezünk kézműves tevékenységeket, oktatást (kerámia, gyöngyfűzés, tűzzománc, szövés, nemezelés, ékszerkészítés, gyékény stb.). A foglalkozásokat szakképzett oktatók vezetik. Hetente 120 gyerek jár agyagozni, kerámiatárgyakat készíteni - ezt különböző szinteken szervezzük. Ugyanakkor a felnőttek számára 10 éve indítottuk el az akkreditált keramikusképzést, ami Erdélyben egyedülálló képzés.


2018 július – 2019 június között a következő népművészeti jellegű , felmenő rendszerű nagyrendezvényeket szerveztük meg: XXIV - Nemzetközi Néptáncfesztivál; XIX- Nyári honismereti tábor; XXII - Kaláka tábor Feketelakon ; XX - Őszi Fesztivál ; XXII - Mezőségi Népzene és Néptáncfesztivál ; XVIII - Betlehemes találkozó; Nyári kézműves táborok, III. Népzene oktató tábor. A támogatásból biztosítottuk a néptánccsoportjaink szállítási költségeit, reklámanyagok nyomtatását és vendégcsoportok meg zenekarok elszállásolását a rendezvényeink keretein belül.

A Csoóri Sándor Alap egyedi támogatása minden fenti tevékenység színvonalának és szakmaiságának emeléséhez hozzájárult, a támogatás pozitív hatása pedig hosszú távon fennmarad.


Az Alap támogatásának köszönhetően nemcsak a rendezvények szakmai színvonala nőtt, hanem jelentős infrastrukturális fejlesztéseket is sikerült megvalósítani:
- Teljesen felújítottuk a Kaláka és Kiskaláka Néptáncegyüttesek ruhatárát. A viseleteket elsősorban az együtteseink használják, de a Téka Szórványkollégium és a szamosújvári magyar iskola diákjainak is használatba adjuk rendezvények, ünnepségek, ballagások alkalmából.
- Hangosítást kiegészítő kellékek vásárlását tette lehetővé a támogatás. A Téka által szervezett rendezvények, fesztiválok, előadások számára szükséges technikai felszerelést sikerült felújítani, korszerűsíteni.
- Fotók digitalizálásának technikai hátterének biztosítása a Téka néprajzi digitalizáló tervezete számára. Ezt a projektet 2019 januárjában indítottuk el. Célunk az, hogy a Téka Szórványkollégium 29 mezőségi településről származó diákjai összegyűjtsék a családjukban, falvaikból a néprajzi értékkel bíró fotókat. Ezeket szakszerűen digitalizáljuk, kiállításokon bemutatjuk, kiadványt szerkesztünk és online felületeken közkinccsé tesszük. Jelenleg a fotók gyűjtése, digitalizálása zajlik.
- A népzeneoktatás, zenekaraink számára hegedűket, brácsát vásároltunk.

 

A Téka Alapítvány évadzáró Gálaműsora!

 

Ismét muzsikától lett hangos a Kemény Zsigmond Elméleti Líceum udvara, népviseletbe öltözött kicsik és nagyok, izgatott és büszke szülők, nagyszülők töltötték be az udvart. Év végén a néptáncra, népdalra, hangszeroktatásra járók, szokás szerint, bemutatják az elmúlt évben tanultakat és ez idén sem volt másképp. Ezúttal is sok hangszeres csoport lépett fel, ami nemcsak azt bizonyítja, hogy egyre több a hangszert kipróbáló gyerek, hanem azt is, hogy már több nehézségi szinten zenélnek, és mindenki számára biztosított bemutatkozási lehetőség.
Ördöngösfüzesi zenével kezdtek, majd az előkészítő osztály népi gyermekjátékokat mutatott be. Felcsíki muzsika után az V-VI. osztály széki táncokat táncolt. A legkisebb hegedűsök gyerekdalokat szólaltattak meg hangszerükön, illetve Dunántúli dallamokat. A II-IV. osztályosokat Both Zsuzsa és Tamás Szilárd ördöngösfüzesi táncokra oktatta idén, így ezt mutatták be. Az elsősök népi gyermekjátékfűzére után az V-VIII osztályosok népdalkórusa énekelte különféle tájegységek közkedvelt dalait. A VI-VII osztályosok ördöngösfüzesi táncokat mutattak be, majd a második osztály gyermekjátékfűzérét tekinthették meg a nézők.
A kisiskolások népdalkórusát Katona Annamária tanította. Utánuk széki dallamok csendültek fel a hegedűsök húrjain. A Kiskaláka palatkai táncokat adott elő, majd ismét széki muzsikát hallhattak a jelenlevők. A legkisebbek népi gyermekjátékokat és moldvai táncokat mutattak be, majd kalotaszegi dallamokat játszottak a nagyobb zenészek. A harmadik osztály népi gyermekjátékokat adott és a Kaláka bodonkúti táncrendje zárta a gálaműsort.
Köszönet illeti Miklósi Hunort, Szabó Bencét, Szakács Kristófot és Tóth Adorján Mártont, akik hangszerre, Szabó Boglárkát, Both Zsuzsát, Tamás Szilárdot, Székely Melindát és Feketelaki Tibort, aki néptáncra oktatták a fiatalokat, illetve Katona Annamáriát, aki a népdalokat tanította be és a tanítóknak, akik a játékfűzérekre oktatták a kisebbeket.
Hagyomány az is, hogy adománnyal segíthetnek egy-egy nemes ügyet, tavaly két ugrálót vásároltak az iskolának, idén biciklitartók készülnek az iskolaudvarra.


A Téka Alapítvány egész évi néprajzi programját a Csoóri Sándor Alap támogatta.

 

Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója
Csoóri Sándor Alap - a Téka Alapítvány népművészeti programjainak főtámogatója