fbpx

Fundația Teka este o organizație neguvernamentală fondat in 1993 cu profil cultural, educațional si de tineret. Aria geografica de cuprindere se extinde asupra municipiului Gherla si localitățile din regiunea Câmpiei Transilvaniei.

Misiunea noastră este de a sprijini formarea unor comunități active bazate pe valorile reale si specifice existente in aceasta parte a Europei.

Viziunea noastra este formarea unei comunitati in care sectorul public, sectorul de afaceri si societatea civila coopereaza pentru binele cetatenilor, in spiritul valorilor democratiei europene pentru a raspunde noilor si diverselor provocari ale contemporaneitatii.

Momente cheie din viaţa organizaţiei

- 1993 – inregistrarea Fundatiei Culturale Téka
- 1995 – înfiinţarea Centrului Cultural Téka din Gherla
- 2002 – infiintarea Internatului pentru elevii din diaspora Campiei Transilvaniei
- 2005 – demararea programului de reabilitarea zonei Lacurilor
- 2016 – terminarea constructiei si infiintarea Liceului Teoretic Kemény Zsigmond din Gherla
- 2019 – infiintarea Clubului de echitatie TéKarám

Principiile noastre de bază:
- Mobilitate - activitaţi permanente, consecvenţa programelor, aplicarea celor mai noi metode de lucru comunitar, deschiderea spre noi grupuri de ţinta
- Flexibilitate- orientarea spre necesitaţile mereu schimbătoare ale grupurilor de ţintă, recunoaşterea noilor provocări, angajarea deschisă in rezolvarea lor
- Centrarea spre valori – folosirea unei scări moderne a valorilor, întrepătrunderea tradiţiilor cu modernismul.
- Voluntariatul - în organizarea programelor,în derularea proiectelor şi dezvoltarea instituţională.
- Colaborare – cu organizaţii din oraş, ţară si străinătate, programe si proiecte comune

Principalele grupuri de țintă:

- copii și generatia tanara din regiune
- adulți, prin programe culturale si cursuri de pregătire, calificare si recalificare necesare datorita provocărilor venite din partea pieței forței de munca.
- categoriile sociale dezavantajate de sistemul educațional actual
- organizațiile neguvernamentale din Gherla si împrejurimi

Principalele obiective:

- Înființarea si asigurarea funcționarii unui Centru de Cultura si Educație la Gherla si organizarea in acest cadru a unor programe culturale/educaționale/de tineret periodice, ocazionale și permanente (locale, regionale, naționale si internaționale)
- Conservarea , promovarea si valorificarea patrimoniului cultural tradițional din regiunea Câmpiei Transilvane

- Promovarea diversității etnice a culturii din aceasta regiune; dezvoltarea relațiilor interetnice (romani, maghiari, rromi, armeni )
- Sprijinirea educației si reabilitării grupurilor vulnerabile din regiunea Câmpiei Transilvaniei prin înființarea unui Internat pentru elevii cu situație sociala grea din Câmpia Transilvana si prin derularea de proiecte speciale.
- Dezvoltarea bazei materiale a invatamantului in limba materna
- Organizarea cadrului instituțional al învățării pe tot parcursul vieții
- Dezvoltarea sectorului ONG din regiune; sprijinirea organizațiilor civile
- Sprijinirea in mod indirect, prin valorificarea potențialului cultural , a dezvoltării regiunii

 Instituţii care aparţin de Fundaţia Téka

- Centrul de Cultura si Educatie Gherla
- Internat pentru elevii din Campia Transilvana - Gherla
- Centru de tabere din Câmpia Transilvaniei - Lacu
- Muzeul Etnografic al Campiei Transilvane - Lacu
- Centrul Comunitar - Sanmartin
- Centrul Scolar ( dat in folosinta Liceului Teoretic Kemény Zsigmond Gherla)
- Clubul de echitatie – Baita

Resursele umane ale activităților desfășurate o reprezintă tinerii care s-au format pe baza principiilor voluntariatului modern. In funcție de activitatea derulata putem asigura si 100-120 de voluntari. In permanent lucrează cc. 35 de voluntari la derularea activităților de zi cu zi.

Avem foarte multe organizații asociate sau partenere in diferite programe, proiecte. Numărul lor in prezent a atins 27. De asemenea suntem parteneri in diferite rețele culturale si educaționale.

 

PROGRAMELE DERULATE DE FUNDATIA TÉKA

 Fundatia Téka desfasoara trei mari programe cadru in cadrul caruia deruleaza mai multe proiecte, activitati si actiuni.
In continuare prezentam cele trei programe si enumeram cateva proiecte care apartin acestor programe.

 I. PROGRAMUL DE INFIINTARE SI FUNCTIONARE A UNUI CENTRU CULTURAL REGIONAL

Localizare geografica; municipiul Gherla si satele din Nord-Vestul Campiei Transilvane.

Prin infiintarea acestui centru am dorit:

- Crearea unei baze materiale prin achiziţionarea unei cladiri care sa serveasca ca sediu Fundatiei si loc de desfasurare a programelor propuse prin statut.
- Formarea resurselor umane care sa aiba o pregatire de calitate, sa recunoasca noile provocari si posibilitati, sa stapaneasca metodele si mijloacele cele mai moderne de lucru
- Dezvoltarea infrastructurala a Centrului prin achizitionarea de echipamentului, materialelor, technici necesare derularii in conditii cat mai bun a programelor propuse.
- Intocmirea si derularea unor programe educationale si culturale care sa aiba un puternic caracter formativ si informativ.

  

Rezultate

- Am achizitionat o cladire pentru sediu si programe
- Am extins cladirea adaugand o noua aripa, dezvoltand functionalitatea.
- Am format o echipa de voluntari, in special tineri care organizeaza programele noastre, is-i continuaă perfectionarea iar in eventualitatea situatiei csnd parasesc orasul devin germeni ai voluntariatului comunitar in locurile unde se stabilesc

Principale proiecte culturale in anul 2019:

- Promovarea mestesugurilor traditionale – cercuri saptamanale pentru 120 de copii, tineri si adulti
- Cunoasterea si popularizarea instrumentelor populare – cercuri saptamanale lentru 46 de elevi
- Promovarea bogatiei folclorului autentic prin cursuri de cantece poplare – 92 de participanti
- Promovarea folclorului autentic prin ansamluri populare ( ansamblurile Kaláka, Kiskaláka si Kenderkóc)
- Festival International de Folclor – editia 24.
- Festivalul Interetnic de Campie – editia 23.
- Festivalul de Toamna – editia 21.
- Festivalul obiceiurilor de Craciun – editia 19.
- Proiect de cunoatere a literaturii contemporane
- Proiect de cunoastere a muzicii contemporane
- Teatru pentru tineri
- Creativitate ai comunicare- teatru de papusi
- Tabara etnografica de vara – editia 19.
- Tabara de mestesuguri poulare pentru copii – editia 11.
- Tabara de mestesuguri populare pentru adulti – editia 9.
- Tabara de instrumentisti - editia 4.
- Tabara de arta contemporana – editai 6.
- Clubul Cinefililor
- Clubul Fotografilor
- Proiect de popularizare a artei contemporane
- Promovarea gastronomiei traditionale
- Tabara de dansuri populare – editia 23.

 II. PROGRAMUL DEZVOLTARII EDUCATIEI IN REGIUNEA CAMPIEI TRANSILVANIEI

 Principale proiecte educationale:

- Asigurarea accesului la invatamant a copiilor din regiunea Campiei Transilvaniei prin infiintarea si functionarea unui internat social
- Construire si infiintare scoala regionala pentru Campia Transilvaniei (construirea unei edificiu si infiintarea unei scoli pentru elevii proveniti din satele Campiei Transilvaniei, localitati unde nu mai exista scoli sau urmeaza a fi desfiintate )
- Cursuri de formare si calificare pentru adulti. In ultimi trei ani am derulat cursuri de ceramica acreditata , de managementul proiectului, de formare pentru pedagogi , de promovare a technici email.
- Birou de consiliere proiecte prin care asiguram consilierea institutiior si persoanelor fizice care doresc sa aplice la vreun program sau institutie finantatoare, asiguram baza de date actualizata, consiliere juridica, organizam cursuri de scriere si managementul proiectelor etc.

 III. PROGRAM DE REABILITARE A COMUNITATILOR RURALE DIN REGIUNEA CAMPIEI TRANSILVANIEI

Principale proiecte:

- Funcionarea unui Centru de tabere in localitatea Lacu – unde anual organizam mai multe tabere interne si internationale
- Infiintarea Casei Satului in localitatea Lacu
- Atelierul Civic din Campia Transilvaniei – cu scopul intocmirii unor strategii de dezvoltarea comunitara , a retelei organizatiilor civile din regiune
- Asigurarea de carti bibliotecilor rurale din regiune – prin care am sprijinit 5 biblioteci cu mai mult de 1000 de volume
- Echiparea centrelor comunitare rurale cu infrastructura moderna – prin care am echipat 6 centre comunitare cu calculatoare, videoproiectoare, televizoare, copiatoare, imprimante, aparate de fotografiat
- Derularea proiectului “Tezaur comun” - in scopul intocmirii strategiei de dezvoltare culturala a regiunii
- Infiintarea unui Centru comunitar in localitatea Sanmartin –judetul Cluj. Unde va fi infiintat si Muzeul Satului

 Echipa manageriala a Fundatiei Téka

Comitetul Director al Fundatiei Culturale Téka este compus din urmatoarele persoane:

- presedinte : Balázs-Bécsi Attila
- vicepresedinte: Budai Annamária
- vicepresedinte: Juhos Tamás
- director executiv: Balázs-Bécsi Enikő
- secretar: Sallai Ildikó
- membru: Fodor Zoltán
- membru: Székely Melinda

La finele anului 2019, Fundatia Téka are ca angajati un numar de 20 persoane cu norma intreaga, precum 7 persoane cu fractiune de norma – durata determinata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatók

BGA keszultBGAmegvalosultBGA

 

CommunitasNKAlogoCsoóri AlapEMMI.jpg

Halmos HH MoHH Erdelykulturpajta es tunderkert logo fekvoNKTK logo fekvo szines

DRITanács

trafotechAgropankesz group horizontalpower belt logo EN1