fbpx

iskola

Mezőségi szórvány iskolaközpont felépítése és intézményi hátterének megteremtése Szamosújváron

CSELEKVÉSI TERV

Az erdélyi Mezőség magyarságát a történelem során sok csapás érte, miközben jelentős kulturális és történeti értékekkel járult hozzá a magyar nemzeti örökséghez. Ennek ellenére az itt élő magyar közösség kevés figyelmet, törődést kapott vissza.

Ezt a mulasztást igyekszenek pótolni az itt működő civil szervezetek. A szamosújvári Téka Alapítvány és a válaszúti Kallós Alapítvány több mint 20 éve végzi ezt a munkát. Jól működő művelődési központokat, szórványkollégiumokat tartanak fenn. Ezek az intézmények csak akkor tudják maradéktalanul betölteni szerepüket, ha létrejön mellettük egy önálló, a magyar közösség adminisztrációjában lévő szórvány iskolaközpont. A projektet arra a szakmai konszenzusra építettük, hogy a szórványoktatás egyik eredményes módja az önálló oktatási intézményből és kollégiumból álló iskolaközpontok kiépítése. Úgy érhetünk el jelentős eredményeket az asszimiláció megfékezésében, ha magasabb színvonalú, jobban felszerelt és kedvezőbb háttérfeltételekkel rendelkező oktatást tudunk felmutatni, mint az átlagos többségi intézmények.

Indokok

- Szamosújvár az észak-nyugat mezőségi és szamosháti szórványmagyarság legnagyobb urbánus központjának tekinthető. A szamosújvári és válaszúti mezőségi szórványkollégiumok jelenleg 26 településről származó több mint 200 tanuló számára biztosítják az anyanyelven való tanulás lehetőségét.
- A szórványkollégiumi program csak akkor igazán eredményes, ha a központban levő oktatási intézmények nem vegyes tannyelvűek. A tagozatokon tanuló diákoknak nem csupán számuk csökken, hanem lelki struktúrájukban is visszafejlődés tapasztalható, kisebbségi gátlások alakulnak ki bennük és elveszítik identitástudatukat. Másrészt ott vannak a nyelvi hátrányok, a kevertnyelvűség, az hogy nincs önálló adminisztráció, a támogatások megvonása, mint a helyi, mint a külföldi alapokból.
- A mezőségi iskolaközpontnak a létrehozása csak egy teljesen új épület felépítése és egy új oktatási intézmény alapítása által volt lehetséges, ugyanis Szamosújváron nincs külön magyar iskola.
- A minőség biztosítása más megközelítésben is fontos, mert projektünk figyelembe veszi a térség modernizációs igényeit és lehetőségeit. Kolozsvár és a Kis-Szamos völgye jelentős gazdasági fejlődés előtt áll. Érdekünk, hogy a szórványból is jó szakembereket neveljünk ki akik a munkaerőpiacon is helyt tudjanak állni.
- Végül, de nem utolsó sorban ez a tájegység, Mezőség, rengeteg (történelmi, néprajzi, irodalmi, művészeti stb.) értéket adott a magyar kultúrának. Megérdemel egy reprezentatív, igényes oktatási intézményt, amely magába sűrítheti e térség szellemi energiáit, míg kifele igényességet, tudást és megtartó erőt sugároz.


ISKOLÁT ÉPÍTÜNK

A Mezőségi Magyar Oktatási Központot hét éve építi Szamosújváron a Téka Alapítvány. Az intézmény létrehozásával befejezhetjük a nyugat-belső mezőségi és szamosháti szórványoktatás stratégiai fejlesztését.

A tervezett iskolaközpont által kiszolgált régió és célcsoport:

- közoktatásilag lefedett terület: Szamosújvár, Kis-Szamosmente, Észak-mezőség, Belső-mezőség, Szamos menti dombság ( 3 000 km2 ; a települések száma meghaladja a 30-at).
- célcsoport nagysága: kb. 450-480 tanuló
- az iskolába helybéliek, kollégisták és a környező szórványfalvakból ingázók járnak
FINANSZIROZÁS

A mezőségi szórványoktatási programot 2010-től Nemzeti Jelentőségű Intézményként kezelte a magyar kormány és a mezőségi iskolaközpont felépítésére 729 millió Ft. támogatást biztosított.

2009-2016 között az RMDSZ és a Communitas Alapítvány 334 131 RON értékben támogatott.

A szamosújvári Helyi Tanács 2009-ben az iskolaépítés céljára kiutalt egy 7053 m2 (kb. 100 millió Ft. Értékű) belvárosi telket. Ennek az ingyenes használatát 2013-ban 45 évre biztosítottuk.

AZ ISKOLAÉPÍTÉS JELENLEGI HELYZETE

szeptember 1.-én elkezdődtek a munkálatok, 2010. október 9-én volt az ünnepélyes alapkőletétel. 2016. szeptember 16-án felavattuk az iskola épületét és használatba adtuk az általunk alapított Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceumnak . 2016. december 8-án átadtuk az iskola modern tornatermét is. 2017-re a kertrendezés, játszótér és szabadtéri műfüves sportpálya felépítése a feladatunk.
INTÉZMÉNYALAPÍTÁS

2015 novemberében megkezdtük az új magyar oktatási intézmény létrehozását, előkészítettük a helyi tanácsi döntést, összeállítottuk a tanfelügyelőség és a tanügyminisztérium által igényelt dokumentációt. November 26-án a szamosújvári helyi önkormányzati tanács 82 sz. határozatával létrehozta a szamosújvári Magyar Tannyelvű Líceumot. 2016 január 12-én a Kolozs Megyei Főtanfelügyelőség megadta a szakmai jóváhagyást. Január 28-án a helyi Tanács 6 sz. döntésével beiktatta az új oktatási intézményt a szamosújvári oktatási hálózatba. Január 29-én a Téka Alapítvány és Szamosújvár polgármestere aláírta a haszon kölcsönszerződést 45 éves időtartamra.

szeptember 12-én megnyitotta kapuit a szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceum.
AZ ISKOLAKÖZPONT STRUKTÚRÁJA

Tervezett oktatási struktúra

Az oktatási központ a következő struktúrákban működik:

- alsó tagozat (I-VIII osztály) – 13 osztály
- felső tagozat (IX-XII osztályok) – 8 osztály
Építészeti struktúra

Az iskolaközpont az oktatási igényeknek megfelelően a következő tereket tartalmazza (A - F+ 2+ 1 szintes tervezett tömegben):

- előkészítős és az I-IV osztályok – a C4 épületrészben
- V-VIII osztályok – 8 osztályterem az első két emeleten a C2 épületrészben
- IX-XII osztályok – 8 osztályterem a harmadik és negyedik emeleten a C2 épületrészben
- Tanári; igazgatóság, könyvelőség, titkárság – a C4 épületrészben
- kiegészítő terek: mellékhelyiségek, folyosók, kapusszoba, raktár, fűtőház,
- bentlakás és étkezde a Téka Kollégiumban (500 m távolságra a tervezett iskolaépülettől)
A szamosújvári beruházás egy nagyon fontos, programközpontú, konkrét finalitást biztosító célzott fejlesztés. Erdély történelmi régiói között most már Mezőség is rendelkezik egy olyan oktatási központtal, amely a térség szellemi központjává, katalizátorává fejlődhet.

 

Támogatók

BGA keszultBGAmegvalosultBGA

 

CommunitasNKAlogoCsoóri AlapEMMI.jpg

Halmos HH MoHH Erdelykulturpajta es tunderkert logo fekvoNKTK logo fekvo szines

DRITanács

trafotechAgropankesz group horizontalpower belt logo EN1