fbpx

Adatvédelmi tájékoztató
1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartjuk, és biztosítjuk a megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket a személyes adatokra közvetlenül vagy közvetve vonatkozó műveletek védelme érdekében, megakadályozva ezáltal az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelését, valamint az adatok véletlenszerű vagy jogellenes elvesztését, illetve megsemmisítését.
2. A velünk kötött szerződésbe foglalt teljes nevét, lakcímét és személyi azonosító számát a következő célokból dolgozzuk fel:
– az Önnel kötött szerződés teljesítése, beleértve a szerződésünk szerint az Ön érdekében általunk végrehajtott tevékenységeket;
– a munkadíj fizetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségek teljesítése;
– iratok szerkesztése az Ön nevében a megbízása szerint;
– a megbízása teljesítéséhez szükséges kérvények és egyéb iratok továbbítása a bíróságoknak és egyéb, romániai és külföldi intézményeknek, hatóságoknak, szervezeteknek és természetes személyeknek, hivatalból kirendelt vagy megbízott védőügyvédként;
– a törvény által az ügyvédekre rótt kötelezettségek teljesítése;
– az ügyvédi hivatás gyakorlási formája szerinti, a megkötött szerződések nyilvántartásával kapcsolatos szakmai kötelezettségeink teljesítésére vonatkozó kötelezettségeink teljesítése.
Ezeket az adatokat az ügyvédi hivatás szerinti megfelelő nyilvántartás teljes ideje alatt megőrizzük.
3. Telefonszámát és e-mail címét a következő célból dolgozzuk fel:
– az Önnel folytatott kommunikáció biztosítása.
Ezeket az adatokat az ügyvédi hivatás szerinti megfelelő nyilvántartás teljes ideje alatt megőrizzük.
4. Az Ön nekünk címzett kérvényeiben és értesítéseiben foglalt adatokat, valamint a hozzánk eljuttatott iratokban szereplő alkalmazottak és harmadik felek adatait a következő célokból dolgozzuk fel:
– az Ön jogi tanácsadásban és ügyvédi képviseletben való részesüléssel kapcsolatos, jogos érdekének érvényesítése;
– az ügyvédi szolgáltatásokkal kapcsolatos közérdek érvényesítése és a jogos ügyvédi célok megvalósítása.
Mindezeket az adatokat az Ön és az ügyvédje közötti szerződés teljesítésének ideje alatt mindvégig megőrizzük.
5. Sem automatikus adatfeldolgozás keretében, sem pedig személyes profilok létrehozására nem használjuk fel a személyes adatokat. Az Ön személyére vonatkozóan soha nem hozunk automatikus döntést. A műszaki eszközöket az adatok biztonságos tárolása érdekében használjuk. Az adatgyűjtés céljával nem összeegyeztethető célok érdekében nem dolgozunk fel adatokat.
6. Szigorúan betartjuk és biztosítjuk a hivatali titoktartást. Az adatokat kizárólag az Ön érdekeinek érvényesítése, illetve a törvényes kötelezettségek teljesítése érdekében használjuk fel. A titoktartás számunkra nem csupán ügyvédi hivatali kötelesség, hanem alapérték is.
7. A begyűjtött adatokat évente felülvizsgáljuk, és elemezzük, hogy azok további megőrzése mennyiben szükséges az említett célok, az Ön jogos érdekei, illetve a törvényes kötelezettségek ügyvéd általi teljesítése érdekében. A továbbiakban nem szükséges adatok törlésre kerülnek.
8. A rendelkezésünkre bocsátott adatok kapcsán Önt hozzáférési, beavatkozási, helyesbítési és áthelyezési jogok illetik meg. Továbbá jogában áll korlátozni az általunk végzett adatfeldolgozást, sőt akár az adatok törlését is igényelheti. Megemlítjük ugyanakkor, hogy a rendelkezésünkre bocsátott adatok kapcsán történt beavatkozások megakadályozhatják az ügyvéddel kötött szerződése teljesítését. Ez esetben az ügyvéd mentesül a felelősség alól. Kérjük, hogy az ilyen jellegű igényeit hozza tudomásunkra olyan módon, amely biztosítékot nyújt a kérelmező személyazonosságára és jogosultságára vonatkozóan. Haladéktalanul válaszolni fogunk a megkeresésére. Bármilyen kifogás esetén lehetősége van az adatvédelmi hatósághoz (ANSPDCP) fordulni.

 

 

 

Támogatók

BGA keszultBGAmegvalosultBGA

 

CommunitasNKAlogoCsoóri AlapEMMI.jpg

Halmos HH MoHH Erdelykulturpajta es tunderkert logo fekvoNKTK logo fekvo szines

DRITanács

trafotechAgropankesz group horizontalpower belt logo EN1